Oktatási anyagok

A Heal all KA2 Erasmus + Heal All projektben a Debreceni Egyetem, a Sapientia Egyetem és a Marco Polo Geie Egyesület közös munkája eredményeként húsz olyan tananyag és téma fejlesztése alakult ki, amelyek a mai kornak megfelelő információkat és tudásbázist közvetítenek az érdeklődők, felhasználók felé. A tananyagfejlesztés során a Moodle e-learning rendszer volt az a közvetítő és szervező elem, amelyen oktatási anyagok, prezentációk, kérdésbankok összeállítását segítete. Minden oktatási anyag tartalmaz egy kérdésbankot, ellenőrző kérdéseket is. A munkák közül több is újdonságokat tárgyal, új megközelítésmódot kínál. Elmondható, hogy a Heal All projektben érvényesülnek a komplexitás, a szinergiahatás és a komplementer elvek. A rendszer fejleszthető, bővíthető. A tananyag egy része kipróbálásra került - e-Twinning módszer keretei között a két egyetem közös kurus vezetett.  Ez olyan projekt alapú oktatás volt, ahol valódi problémákat elemeztek a hallgatók, és működő egészségturisztikai cégket vontunk be az oktatási folyamatokba. Úgy gondoljuk, hogy sikerült megfelelnünk a modern, projektalapú, uniós közös gondolkodás és szinergiahatás elvének, és egy jól használható egészségturisztikai oktatási rendszert hoztunk létre.