Materiale educaționale

În cadrul proiectului Heal all KA2 Erasmus +, activitatea comună a Universității din Debrecen, și al Universității Sapientia, respectiv Asociației Marco Polo Geie a avut ca rezultat 20 de materiale de studiu și subiecte care oferă informații și o bază de cunoștințe adecvate pentru stadiul actual al diferitelor aspecte în turismul de sănătate. În timpul elaborării curriculumului, sistemul de e-learning Moodle este elementul complementar, prin care sunt disponibile cursuri, prezentări și bănci de întrebări. Toate materialele didactice au o bancă de întrebări și întrebări de verificare. Materialele sunt redactate și în limba engleză și conțin elemente pedagogice și metodologice educaționale de actualitate. În cadrul proiectului Heal All, complexitatea, efectul de sinergie și principiul complementar sunt stabilite, deoarece studenților li se oferă și locuri pentru efectuarea practicii de specialitate din sectorul turismului de sănătate al partenerilor. Sistemul poate fi dezvoltat și extins. De asemenea, o parte din curricula dezvoltată a fost și predată, folosind metoda E-Twinning, realizată în colaborare cu partenerii. S-a realizat astfel o activitate didactică bazată pe proiecte comune, în care am implicat probleme reale și o companie reală de turism de sănătate. Credem că am reușit să respectăm principiul unei gândiri comune moderne, bazate pe proiecte, al UE, al gândirii comune și al efectului de sinergie și să creăm un sistem de educație în domeniul turismului de sănătate bine utilizabil.